geoscope

BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék ICA-OSGeo-ISPRS Laboratóriuma

Térinformatika szabadon

Szabó György és Wirth Ervin

2016, Budapest

Előszó

A mű a QGIS szabad térinformatikai szoftveren keresztül mutatja be a térinformatika alkalmazási területeit. Ez a szoftveres vonal egy-egy speciális esetben kibővül, pl. a Google Earth használatával a vetületek bemutatásánál, vagy a GRASS-szal a hidrológiai modellezésnél.

A feladatok megoldása során kizárólag szabadon elérhető téradatokkal dolgozunk (OpenStreetMap tematikus adatok, GADM közigazgatási adatok, SRTM domborzatmodell), a térinformatikai eljárásokat főként Magyarország területén mutatjuk be.

Az első fejezet a szoftver grafikus környezetét, általános beállításait, projekt kezelését hivatott bemutatni. A második fejezet az adatok betöltéséről, megtekintéséről ad átfogó képet. A következő gondolati egység az adatok geometriájával, tárolásával, transzformációival, különböző vetületekben történő megjelenítésével foglalkozik. A negyedik fejezetben az adatok manipulációjával ismerkedhet meg a felhasználó. Olyan kérdésekre kapunk válaszokat, hogy miként szerkeszthető a téradatok geometriája és a hozzá tartozó leíró rész, hogyan szűrhetjük le azokat és készíthetünk belőlük elemzéseket, kimutatásokat; hogyan adhatunk értelmet adatainknak. Az ötödik fejezet a téradatok harmadik koordinátájával, a magassággal foglalkozik. A domborzat megjelenítését és termékeit mutatja be, mint például a lejtőtérkép vagy a szintvonalrajz. Továbbá bemutatja a domborzat hidrológiai célú felhasználását, vízgyűjtő területek lehatárolását, vízfolyások kialakulását. Az utolsó fejezet egy esettanulmányban mutatja be a térbeli feltételek kiértékelését, a korábbi fejezetekben készített termékek felhasználását, a térinformatikai modell döntéstámogató hatását.

A műben leírt eljárások, funkciókhoz vezető utak, paraméterek a QGIS 2.12-es verziójához igazodnak. Ezeket a leírásokat sötétkék színnel jelöltük. A parancsokat magyar nyelven félkövérrel, angol nyelven sima betűtípussal különítettük el. A paraméterekhez rendelt értékek fekete színnel szerepelnek. Az eljárásoknál felmerülő utasítások az aktuális panelre is vonatkozhatnak, ekkor az opciót be kell ikszelni, vagy ki kell választani a listából. Az eljárások után számos helyen megjegyzéseket írtunk, ezeket a PDF dokumentumban dőlt betűtípussal, a webes tartalomban pedig sárga buborékban jelöltük. A műben felmerülő rövidítéseket menet közben oldottuk fel.

A könyv készítése során a szerzők igyekeztek elkerülni a hibákat, ennek ellenére bizonyára maradtak a szövegben pontatlanságok, elütések. Minden kritikai észrevételt, hiba visszajelzést köszönettel veszünk.

Az e-dokumentum a tantervi reform szellemiségében készült: miszerint a hallgatókat önállóbbá kell tenni fejlesztve készségeiket az egyéni problémamegoldásban. Továbbá a szabad térinformatikai megoldások iránt érdeklődők számára is hasznos információkat nyújthat, vezérfonal lehet az elinduláshoz.


Hivatkozás:
Szabó és Wirth, Térinformatika szabadon, 2016, Budapest

Szerzők: